شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند. در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا. در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین. خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا. شهریارا بی حبیب خود ...


817
18 سپتامبر 2010 ... وه که با این عمر های کوته بی اعتبار این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا ؟ آسمان چون جمع مشتاقان ، پریشان می کند درشگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا ؟


817
18 سپتامبر 2017 ... بیست و هفت شهریور ماه، سالروز درگذشت محمدحسین شهریار علاوه بر اینکه به عنوان روز ملی شعر و ادب نام گرفت، "روز بزرگداشت استاد شهریار" هم هست.


817
اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می‌کند در شگفتم من نمی‌پاشد ز هم دنیا چرا در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین خامشی شرط وفاداری بود ...


817
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند. در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا. در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین. خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا. شهریارا بی حبیب خود ...


817
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند.......در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین.......خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا شهریارا بی حبیب ...


817
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند در شگفتــم من نمی پاشد ز هم دنیا چـرا شهریـارا بی حبیب خود نمی کــردی سفـر راه عشق است این یکی بی مونس وتنهاچرا شهریار.


817
18 نوامبر 2017 ... این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند. در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر.


817
این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا ؟ آسمان چون جمع مشتاقان ، پریشان می کند درشگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا ؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر راه عشق است این ...


817
18 نوامبر 2015 ... آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند. در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا. در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین. خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا.
Error
Whoops, looks like something went wrong.