شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
روز, تاریخ, اذان صبح, طلوع خورشید, اذان ظهر, غروب خورشید, اذان مغرب. سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷, ۰۴ : ۵۲ : ۱۰, ۰۶ : ۱۷ : ۳۷, ۱۱ : ۴۸ : ۴۴, ۱۷ : ۱۹ : ۲۲, ۱۷ : ۳۶ : ۵۰. چهارشنبه, ۲ آبان ...


817
Prayer Times، زمان اذان ظهر در کرج و اوقات شرعی در کرج و زمان طلوع آفتاب در کرج و غروب آفتاب در کرج و همچنین زمان شرعی نیمه شب در شهر کرج.


817
Prayer Times، زمان اذان ظهر در گرگان و اوقات شرعی در گرگان و زمان طلوع آفتاب در گرگان و غروب آفتاب در گرگان و همچنین زمان شرعی نیمه شب در شهر گرگان.


817
اوقات شرعی امروز به افق تهران استان تهران، اذان صبح: ۰۵:۱۵ طلوع آفتاب: ۰۶:۴۲ اذان ظهر: ۱۱:۴۹ غروب آفتاب: ۱۶:۵۶ اذان مغرب: ۱۷:۱۵ نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۵.


817
... حضرت قائم آل محمد (عج) اذان صبح: 04:31:22 طلوع آفتاب: 05:52:25 اذان ظهر: 11:11: 33 غروب آفتاب: 16:30:40 اذان مغرب: 16:48:39 نیمه شب: 22:31:01 زمان روزه:12:17:17  ...


817
... حضرت قائم آل محمد (عج) اذان صبح: 05:04:49 طلوع آفتاب: 06:25:58 اذان ظهر: 11:44: 53 غروب آفتاب: 17:03:48 اذان مغرب: 17:21:48 نیمه شب: 23:04:18 زمان روزه:12:16:59  ...


817
اوقات شرعی به افق: تهران. اذان صبح. ۰۵:۱۲:۴۱. طلوع افتاب. ۰۶:۴۰:۵۷. اذان ظهر. ۱۱:۵۰:۰۰. غروب آفتاب. ۱۶:۵۷:۳۱. اذان مغرب. ۱۷:۱۵:۵۰ ...


817
وقت اذان صبح ظهر مغرب و ساعات شرعی امروز و فردا ، اذان صبح به افق تهران و شهرهای ایران و زمان اذان ظهر و مغرب.


817
روز, تاریخ, اذان صبح, طلوع خورشید, اذان ظهر, غروب خورشید, اذان مغرب. سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷, ۰۴ : ۴۵ : ۳۸, ۰۶ : ۱۲ : ۰۲, ۱۱ : ۴۲ : ۰۸, ۱۷ : ۱۱ : ۴۳, ۱۷ : ۲۹ : ۲۳. چهارشنبه, ۲ آبان ...


817
اذان صبح: 05:13. اذان ظهر: 11:49. اذان مغرب: 17:14. فروردين. ارديبهشت. خرداد. تير. مرداد. شهريور. مهر. آبان. آذر. دی. بهمن. اسفند. برو آبان 1397. فروردين ... 8 30 18. 9 31 19. 10 01 20. 11 02 21. 12 03 22. 13 04 23. 14 05 24. 15 06 25. 16 07 26. 17 08 27 ... 23 14 04. 24 15 05. 25 16 06. 26 17 07. 27 18 08. 28 19 09. 29 20 10. 30 21 11 ...