شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
اعتراض طاری . [ اِ ت ِ ض ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اصطلاح حقوقی است و آن اعتراض یکی از دو طرف (دعوا) است بحکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء ...


817
15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : اعتراض اصلي، اعتراض طاري و غيراصلي، دادگاه صالح، ترتيب رسيدگي، اعتراض شخص ثالث نویسنده : محمد مهدی حکیمی اعتراض شخص ...


817
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت ... ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که ...


817
5 دسامبر 2015 ... اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در ...


817
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است : الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد . ب – اعتراض طاری ( غیراصلی ) ...


817
6 آگوست 2012 ... 2- اعتراض طاری ( غیر اصلی )- عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در ...


817
22 مارس 2018 ... در اعتراض ثالث اصلی حکم مورد استفاده در دعوای اصلی، علیه همان شخصی صادر شده که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد، در اعتراض ثالث طاری، رای ...


817
اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد ... درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، اختلاف‌نظر وجود دارد.


817
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی امکان اقامه ی دعاوی طاری در مرحله اعتراض ثالث اجرایی - گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.


817
... اسناد سجلی · دعاوی خانوادگی · مطالبه وجه،اعسار · دعاوی تجاری · اسناد تجاری · حمل و نقل تضامنی ورشکستگی · دعاوی طاری · اعتراض به حکم · اعتراض ثالث و اعاده دادرسی  ...