شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
The economy of Canada is a highly developed mixed economy with 10th largest GDP by nominal and 16th largest GDP by PPP in the world. As with other ...


817
کانادا عضوی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و گروه ۸ (G8) است. این کشور دارای اقتصاد بازار آزاد است که نسبت به ایالات متحده وابستگی بیشتری به  ...


817
کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهاي جهان محسوب می شود و اقتصاد آن از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردار است. کانادا داراي منابع عظیم شناخته شده نفت و گاز و همچنین ...


817
اقتصاد مناطق آتلانتیک، دشت ها و اقیانوس آرام کانادا مبتنی بر منابع طبیعی نظیر ماهیگیری، جنگلداری و معادن متمرکز است. استان های Prairie یا دشتی به کشاورزی و ...


817
اقتصاد در کشور کانادا | ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﺸﻮر اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ۱۰ ﺷﻮد و اﻗﺘﺼﺎد آن از ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺎدا در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺒﮏ و اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ...


817
اقتصاد کانادا یکی از موضوعات بسیار مهمی است که تمام افراد متقاضی مهاجرت به کانادا باید کاملاً از اطلاعات مربوط به آن شامل نکات مربوط به تولید ناخالص داخلی کانادا، ...


817
این تعداد شغل جدید فراتر از همه پیش بینی ها بوده و نگاه ها را به بهبود وضعیت اقتصادی کانادا بیش از پیش خوشبین نموده است. با این حساب نرخ بیکاری کانادا از رقم ...


817
اخبار اقتصادی کانادا را در بخش اخبار کانادا رسانه هدهد دنبال می کنید، پیگیری اخبار روز اقتصادی کانادا در رسانه هدهد - صنعت ، اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت.


817
21 جولای 2016 ... مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل در رشد اقتصادی کانادا موثر بوده است ولی مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه اقتصادی کانادا را می‌توان نظام ...