شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است ، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار ...


817
اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روش‌ها اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی، و کاربرد اصول ...


817
به اطلاع محققین محترم میرساند نشریه اقتصاد کشاورزی ایران علاوه بر پایگاه های معتبر علمی که قبلا نشریه در آن ها نمایه می شده است، در دیگر پایگاه های معتبر که در  ...


817
با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل ...


817
فصلنامه اقتصاد كشاورزي. Agricultural Economics ISSN 2008-5524 فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي) سال دوازدهم، شماره 2، تابستان 1397 ...


817
۱) عنوان برنامه درسی دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی در جلسه شماره ۸۶ مورخ ... کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی، مصوب جلسه شماره ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۲.


817
معرفی رشته مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی. با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی ...


817
عنوان نشريه: اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي). درجه علمی: علمی پژوهشی. زمینه تخصصی: اقتصاد کشاورزی. زبان اصلی: فارسی. زبان دوم: انگلیسی. صاحب امتياز ...


817
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. خلاصۀ استاندارد: Iranian J Agric Econ Devel Res. نوبت‌های چاپ: فصلنامه (علمی-پژوهشی). ضریب تاثیر : 0.102.


817
29 جولای 2009 ... اقتصاد کشاورزی ،در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است ، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه ...