شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
عنوان نشريه: اقتصاد كشاورزي و توسعه. درجه علمی: علمی پژوهشی. زبان اصلی: فارسی. زبان دوم: انگلیسی. صاحب امتياز: وزارت جهاد کشاورزي. مديرمسئول: دكتر سيدحسن ...


817
فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. Agricultural Economic and Development ISSN 1022-4211 فصلنامه اقتصادي, اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي داراي رتبه علمي ...


817
مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی در فروردین ماه سال 1372 در راستای اهدف راهبردی خود، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه را با رویکردهای "تأمین منابع و ...


817
پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی. صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول: دکتر ولی زاده سردبیر: دکتر شاهنوشی فکس: ۳۸۷۸۷۴۳۰ (۰۵۱) آدرس: jead۲@um.ac.


817
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. خلاصۀ استاندارد: Iranian J Agric Econ Devel Res. نوبت‌های چاپ: فصلنامه (علمی-پژوهشی). ضریب تاثیر : 0.102.


817
23 جولای 2009 ... مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه وابسته به موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.


817
موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي.


817
فصلنامه هاي اقتصاد كشاورزي و توسعه سال 1397; فصلنامه هاي اقتصاد كشاورزي و توسعه سال 1396; فصلنامه هاي اقتصاد كشاورزي و توسعه سال 1395; فصلنامه هاي اقتصاد ...


817
کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته‌اند ودر مراحل بعدی رشد هم ...