شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
27 آگوست 2018 ... بازی آنلاین جنگ حشرات 2 - استراتژی فلش bug war 2 size: 2.9 MB مهاجرت و نابودی دشمن. کلیک کنید مستعمرات خود را به صورت جداگانه و یا با ...


817
19 سپتامبر 2018 ... بازی آنلاین نهایت جنگ - استراتژی فلش ultimate war size: greator than 5 MB جنگ نهایی حماسی بازی استراتژی ... بازی جنگ حشرات 2 - استراتژی.


817
بازی نبرد حشرات 2 : نبردی بزرگ بین حشرات وجود دارد ! مکان زندگی چیزی است که آنها بر سرش میجنگند ! اگر از این سبک بازی های استراتژیک خوشتان می آید پس ما ...


817
در این بازی آنلاین باید با استفاده از سلاح های مختلف جلوی پیشرفت حشرات موذی به سمت کلونی خود را بگیرید.