شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine
در سیناپس نورون‌ها (سلول‌های عصبی) به یکدیگر یا به اندام‌های بدن پیوسته نمی‌شوند، بلکه ... در حقیقت قسمتی از این زمان تأخیر سیناپسی مختصر، مربوط به حرکت ...
4 ژانويه 2018 ... در سیناپس های شیمیایی، تأخیر سیناپسی وجود دارد ولی سیناپس های الکتریکی سرعت بالایی دارند چون پیام مستقیما به سلول پس سیناپسی ...
ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ. : اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در. دﻧﺪرﯾﺖ. ﯾﺎ. ﺳﻮﻣﺎي. ﺳﻠﻮل ﮐﻪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘ. ﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﻏﺸﺎء ﺷﻮد . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس .... ﮐﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ . 35. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ o. ﻣﻘﺪﻣﻪ o.
ﺑﺮوﯾﺲ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺗــﺄﺧﯿﺮ و ﺳـﺮﻋﺖ ﻫﺪاﯾـﺖ اﻟﮑـﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺼـﺐ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺤﺮﯾـﮏ و ﺛﺒـﺖ ... در ﻋﻤﻞﮐﺮد ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﯾــﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ زﻣـﺎن ﺗـﺄﺧﯿﺮ در.
انواع ارتباط سیناپسی عبارتند از: سیناپس آکسون با جسم سلولی ، آکسون با دندریت ، آکسون .... در سیناپس های شیمیایی، تاخیر سیناپسی وجود دارد ولی سیناپس های ...
و زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ. ي. ﺗﺎ ﺑﺮوز اﺳﭙﺎﻳﻚ در ﻫﻨﮕـﺎم. ﺛﺒﺖ. LTP. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺑﺶ. دﻫ. ﻲ. ﺑﺎ اﻣﻮاج. 950. ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، در ... اﻓــﺰاﻳﺶ ﻛــﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴــﻲ در. ﻧﺎﺣﻴـﻪ ... ﻲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ را ﺑﺮاي روزﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﻪ. ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ.
نخ دندان ارکید
دکتر هومن عشقی
تلگرام دکتر سلام
اکسون پارچه رایگان
کانال تلگرام

پیشنهاد سردبیر

درباره ی دکتر سلام

مجله پزشکی دکتر سلام (hiDoctor.ir) در تاریخ دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. در حال حاضر سایت دکتر سلام با بیش از ۱۰۰ پزشک و متخصص، مترجم، کارمند و کسانی که در رشته های مرتبط هستند در حال همکاری است. همکاری با ما

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی دکتر سلام از آخرین مطالب و مقالات پزشکی و سلامتی با خبر شوید

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله پزشکی دکتر سلام است بازنشر مطالب فقط با ذکر لینک مستقیم مجاز است