شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
آگهی استخدام جنگلبان در سال 97 به همراه جذب و اشتغال استخدامی جنگلبان در سال ... ثبت نام در فراخوان آگهی های استخدامی و دریافت اطلاع رسانی از استخدام جنگلبان در ...


817
ثبت‌نام جنگلبان نمونه. جنگلبانان خدوم و ایثارگر کشور؛ باسلام و احترام. ضمن تشکر از همراهی و مشارکت شما در رویداد “دومین جشنواره ملی روز جنگلبان” خواهشمند است  ...


817
28 ژوئن 2017 ... ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم تذکر: داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام، ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ...


817
12 جولای 2018 ... در بخـش نخسـت، توضـیحاتی در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی استخدام، فرآیند ثبت نام و پذیرش افراد، زمان و نحوه برگزاری آزمون، مواد آزمون و در ...


817
نام کاربری باید با حروف لاتین باشد و بعد از ثبت نام قابل تغییر نیست. ثبت نام در سایت به منزله قبول کردن قوانین سایت است. با ثبت نام در سایت: - فایل های ...


817
11 جولای 2018 ... در بخـش نخسـت، توضـیحاتی در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی استخدام، فرآیند ثبت نام و پذیرش افراد، زمان و نحوه برگزاری آزمون، مواد آزمون و در ...


817
14 ا کتبر 2018 ... وی افزود: برای این دوره از آزمون استخدامی ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ داوطلب ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۲۶۸ هزار و ۳۲۶ نفر معادل ۶۲.۷۴ درصد زن و ۱۵۹ هزار و ۳۷۵ ...


817
ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت ... ماده سوم- به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم ...


817
ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلّفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگبانی ... قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شمارهﻱ گواهی ادارهﻱ جنگلبانی  ...


817
31 جولای 2017 ... در نخستین جشنواره روز جنگلبان از حافظان و حامیان عرصه های منابع طبیعی قدردانی شد. ... روز جهانی جنگلبان در روزشمار جهانی به ثبت رسیده است تا اهمیت جایگاه و ... دهقان گفت: جنگلبانان؛ ایثارگران بی نام و نشانی هستند که در شرایط ...