شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
7 فوریه 2015 ... در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در آزﻣـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮي ﺳـﺎل. 94. ﺛﺒـﺖ. ﻧـﺎم و. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ. : اوﻻً واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ...... رﻳﺰي ﻛﻨﻜﻮر، آن دﺳـﺘﻪ از داوﻃﻠﺒـﺎن ﺳـﻨﻮات ﻗﺒـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺳﻬﻤﻴﻪ. ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ...


817
22 جولای 2015 ... 5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد 6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1394 ...


817
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : ثبت نام کنکور سراسری سال 94 از امروز یکشنبه 19 بهمن ماه 93 آغاز شد و تا شنبه 2 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.


817
8 فوریه 2015 ... به گزارش گروه اجتماعی مشرق، حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون سراسری سال 94 از ساعت 18 ...


817
زمان ثبت نام و دفترچه کنکور سراسری 95. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال 95 از روز دوشنبه 19 بهمن ماه 94 خبر داد و ...


817
آزمون سراسری و ثبت نام شرکت در آزمون سراسری از 19 بهمن و ثبت نام آزمون سراسری 96 و آغاز ثبت نام کنکور سراسری از ۱۹بهمن و ثبت نام آزمون سراسری ۹۶ از روز سه ...


817
23 فوریه 2015 ... او گفت که به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری 94 برای دوره های روزانه نوبت دوم(شبانه)، ...


817
این آیین نامه باید قبل از ثبت نام کنکور سراسری اطلاع رسانی شود و به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای سال 1399 به بعد در رشته محل های با ...


817
11 فوریه 2016 ... رتبه سازان در این فیلم مهندس جلال سلیمی برای شما داوطلبان کنکور سراسری 95 گام به گام مراحل ثبت نام کنکور سراسری را نشان میدهد مراحل ثبت نام ...


817
ثبت نام کنکور سراسری 97 مطابق با برنامه زمان بندی که سازمان سنجش آموزش .... سال 95 می باشد كه علاوه بر آزمون سال 94 ، می تواند در آزمون سال 95 نیز شركت نماید .