شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
این دارو در بیماران مبتلا به کم کاری غدد پاراتیروئید (غددی که سطح کلسیم خون را کنترل می کنند) و بیماران دچار نارسایی کلیه که از بیماری استخوان رنج می برند نیز  ...


817
9 ژوئن 2014 ... ایزومکس یک قرص گیاهی حاوی ترکیبات استروژن گیاهی (فیتواسترژن) است که از گیاه سویا گرفته می شود و در زمان یائسگی به عنوان داروی مکمل ...


817
Isomax TAB | قرص ایزومکس | VITABIOTICS. ... وارد کننده : ویتابیوتکس تهران. طبقه بندی مارتیندل : داروهای گیاهی. طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی ...


817
Vitabiotics Isomax 30 Tabs ... در صورت ابتلا به سنگ کلیه، نارسایی کلیوی و یا مصرف داروهای دیگوکسین، آلندرونات، فنیتوئین، تتراسیکلین های خوراکی و دیگر  ...


817
دی - ویژل® ویتامین D3 کپسول -راهنمائیهای عمومی برای مصرف صحیح دارو: ویتامین D از دسته ویتامینهای محلول درچربی می باشد که برای ساختن ونگهداری سلامتی ...


817
در فروشگاه اینترنتی داروخانه دکتر مبارکی محصولات آرایشی بهداشتی و مکمل های دارویی عرضه میشود. ... تماس بگیرید. قرص ISOMAX - ایزومکس. ویتابیوتیکس.


817
ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟ ۱. ﻭﺍﺭﻓﺎﺭﯾﻦ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ ﺍﺳﺖ، ﭼﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ، ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﺭﻓﺎﺭﯾﻦ، ﻫﯿﭻ ﻏﺬﺍﯾﯽ ...


817
32, 31, ACTIBONE® TAB 4*15, اکتی بن® قرص 15*4 عددی, ابیان دارو ...... 1354, 1353, ISOMAX® TAB 2*15, ایزومکس® قرص 15*2 عددی, ویتااریا. 1355, 1354 ...


817
19 مه 2012 ... 70041003910004. 34. اﻟﺒﺮز دارو. زﻳﻨﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺷﺮﺑﺖ. 70013000700001. 91/2/3. ﭼﻬﺎر ﺳﺎل . 35 .... ﺗﻬﺮان دارو. ﻛﭙﺴﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي 400. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي - ﺗﺪاژل- 400. 70048004810002. 97. ﺗﻬﺮان دارو. ﻛﭙﺴﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي ...... 302002008162. 1379. ISOMAX TAB.


817
ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ در. زﻣﺎن ﻣ. ﻄﺎﻟﻌﻪ داروی. ﺿﺪ. HP. ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ. HP .... ISOMAX 2000 TM. ) اﻧﺠﺎم و. ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.