شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
In game theory, a game tree is a directed graph whose nodes are positions in a game and ... in artificial intelligence because one way to pick the best move in a game is to search the game tree using the minimax algorithm or its variants.


817
قانون MiniMax[ویرایش]. هدف از جستجو در درخت بازی، تعیین حرکتی (نه یک راه حل) برای بازیکن Max بطوری‌که امتیاز او را (بدون ...


817
هرس آلفا بتا الگوریتمی است که کارایی الگوریتم درخت Minimax (درخت کمینه بیشینه یا درخت بازی) را بهبود می‌بخشد. با استفاده از هرس آلفا بتا، بخش‌هایی از درخت ...


817
این الگوریتم می‌تواند به عنوان جستجوی راس‌های یک درخت بازی در نظر گرفته شود. ... function minimax(node, depth, maximizingPlayer) if depth = 0 or node is a ...


817
Jan 29, 2013 ... CSCI 6350 Artificial Intelligence: Minimax and Alpha-Beta Pruning Algorithms and Psuedocodes - Duration: 46:40. CSCI Tutorials 60,222 views.


817
Aug 9, 2012 ... CSCI 6350 Artificial Intelligence: Minimax and Alpha-Beta Pruning Algorithms and Psuedocodes - Duration: 46:40. CSCI Tutorials 59,848 views.


817
الگوریتم مینیماکس (minimax algorithm) روشی برای یافتن حرکت بهینه در ... به این ترتیب جست‌وجو در درخت کمینه-بیشینه تا عمق مشخصی در زمان کمتری انجام ...


817
انواع بازيها; الگوريتم minimax; بازيهای چند نفره; هرس آلفا-بتا; تصمیمات بی درنگ ... minimax ، درخت بازی را به صورت عمقی اکتشاف می کند اگر حداکثر عمق درخت m ...


817
طراحي بازي TIC-TAC-Toe به روش minimax. .... سلام پياده سازي بازي 8 پازل رو ميخوام با درخت جستجوي A* با تابع هيورستيک منهتن پياده سازي بازي tic tac toe با  ...


817
Mar 11, 2014 ... Source, http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Minimax.svg, created in Inkscape by ... Minimax. Usage on fa.wikipedia.org. درخت بازی · مینیماکس.