شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
انتخاب درمان مناسب برای سرطان مثانه به مرحله و درجه سرطان بستگی دارد. - در حدود ۷۰ % از افرادی که با سرطان مثانه مراجعه می کنند ، تنها لایه سطحی مثانه آنها درگیر است و  ...


817
22 ژانويه 2007 ... در صورتی که تومور مثانه به موقع تشخیص داده نشود و تحت درمان قرار نگیرد، ... در حدود 90 درصد تومورهای مثانه از نوع TCC یا ترانزیشنال می‌باشند و ...


817
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش درﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺗﻮﻣﻮر اﺳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻮﭘﺴـﯽ. ﻣﺜﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔـﯿﺮد، در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﻪ ﻗـﺮار دادن درﺟـﻪﺑﻨﺪی TCC ﻣﺜﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ روش ﺑﯿـﻮﭘﺴـــﯽ از راه.


817
درمان سرطان مثانه و درمان قطعی سرطان مثانه و مواد غذایی ضد سرطان مثانه و داروی جدید برای درمان سرطان مثانه و علائم سرطان مثانه در نمناک.


817
25 جولای 2017 ... تومور یا سرطان مثانه در واقع رشد غیرطبیعی سلولهای مثانه است.مثانه عضوی توخالی در پایین حفره لگن است و محل تجمع ادرار تولید شده از کلیه هاست ...


817
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﺍﺯ. ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻠﻮﻝ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ. ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ. ﺭﺯﻛﺴﻴﻮ ... ﻥ ﻭ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺸﻨﺎﻝ. ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷﺪ . ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳـﺎﺑﻘﻪ. ﺳـﺮﻃﺎﻥ. ﻣﺜﺎﻧـﻪ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ. TCC.


817
9 ا کتبر 2015 ... سرطان مثانه شایع‌ترین سرطان دستگاه ادراری است. با تشخیص علت، علائم، درمان به موقع و رژیم غذایی مناسب می‌توان خطرات سرطان مثانه را کاهش داد.


817
3 ژانويه 2014 ... حدود 50 درصد از سرطان های مثانه بعلت سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی صنعتی است. در این مقاله در مورد دلایل احتمالی، علائم، درمان ...


817
11 فوریه 2017 ... جراحی کلیه - پروستات - سنگ مثانه - سنگ کلیه - عفونت های ادراری سرطان کلیه - سرطان پروستات - مجاری ادراری - عفونت های ادراری بیماری های کلیه ...


817
سرطان مثانه از شایع‌ترین تومورهای اپی‌تلیال می‌باشد که حدود 90 درصد از موارد آن را TCC ... بیمار تحت درمان با TURBT (Transurethral resection of a bladder tumour) و ... سرانجام بررسی پاتولوژیک، تشخیص کلینیکی TCC از نوع پلاسماسیتوئید را  ...