شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
بدون درمان میزان مرگ و میر TTP حدود ۹۰٪ می‌باشد ، که اکثراً ظرف ۳ ماه از آغاز علایم رخ می‌دهد. درمان اصلی تبادل پلاسما و جایگزینی با پلاسمای منجمد تازه است.


817
گزارش ۲۸ مورد بیمار مبتلا به ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا (TTP) و بررسی عوامل پیش آگهی و خطر در درمان بیماری. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم ...


817
مقدمه: ترومبوتيک ترومبوسيتوپنيک پورپورا (TTP) بيماري نادر و کلاسيک بافت خونساز مي باشد که در صورت عدم درمان سريع با مرگ و مير زيادي همراه است، درحالي که ...


817
مقدمه: پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP یا Thrombotic thrombocytopenic purpura) یک فرم شدید از میکروآنژیوپاتی‌های ترومبوتیک است. مکانیسم این ...


817
11 ا کتبر 2008 ... ﺧﻼﺻﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﺮوﻣﺒﻮﺗﻴﻚ ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﻴﺘﻮﭘﻨﻴﻚ ﭘﻮرﭘﻮرا. (. TTP. ) ﺑﻴﻤﺎري. ﻧﺎدر و. ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎ. ز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻋﺪم. درﻣﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ...


817
ITP در بيماران مبتلا به ايدز درصورت درمان با کورتيکواستروئيد و برداشتن طحال پاسخى شبيه ديگر بيماران دارد ولى برداشتن با توجه به عوارض جراحى و احتمال ...


817
7 ا کتبر 2017 ... پورپورای ناشناس کاهش پلاکت یا به اختصار در زبان انگلیسی، آی تی پی (ITP)، اختلالی است که می‌تواند منجر به کبودی و خونریزی آسان یا بیش از ...


817
چكيده: مقدمه: ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك پورپورا (TTP) بيماري نادر و كلاسيك بافت خونساز مي باشد كه درصورت عدم درمان سريع با مرگ ومير زيادي همراه است، درحالي  ...


817
بیمه دانا، مطمئن و توانا، ارائه دهنده انواع بیمه نامه های اشخاص، اموال، مسئولیت و مهندسی.


817
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) and hemolytic-uremic syndrome ( HUS) are acute, fulminant disorders characterized by thrombocytopenia and ...