شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
(مهذب الاسماء). || مجازاً، قصد نمودن . در پی کاری شدن . (غیاث اللغات ). - بصدد بودن ، در صدد برآمدن ؛ قصد چیزی را کردن . در پی تحصیل چیزی بودن : نه در صدد عیون اعمالم


817
معنی واژهٔ صدد در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.


817
معنی واژهٔ صدد در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.


817
صفت دهم در صدد انتقام بودن است. و مذمت آن یعنی کسی که بدی با او کند او نیزدر صدد بدی کردن به مثل آنچه او کرده ست یا بالاتر بر آید، اگر چه شرعا حرام باشد، مانند: ...


817
درصدد [عمومی], في صدد ( بصدد ). درصدد [عمومی], عازم ( على ). درصدد [عمومی], مزمع على ... درصدد بودن [عمومی], اذهب. درصدد برآمد كه [عمومی], انتوَي. درصدد برآمد كه [عمومی] ...


817
معانی دیگر: به نظر آمدن، نمودن، دیدن (برای معلوم کردن یا فهمیدن)، توجه کردن، رو به طرفی داشتن یا بودن، (پیش از مصدر) در صدد بودن، در نظر داشتن، (از راه قیافه و ظاهر ...


817
... و قلع و قمع زندیقان در مقیاس وسیع نموده و هر کس را که ظن زندیق بودن به وی می‌رفت ... شمشیری حاضر کنند و معترض را که در صدد فهم مطلب بود با این حجت که زندیقی ...


817
27 آگوست 2018 ... ابوذر با نزدیک شدن محرم دشمن در صدد زدن مداحان امام حسین است باید آگاه باشیم دانشجو , دانشگاه , خبری صفحه اول , ابوذر.


817
این مقاله در صدد است با رصد سیر اندیشه‌های او در باب یکی از مهم‌ترین مسائل ... و با عبارات بالعرض، بالتبع، حد وجود یا المجاز بودن ماهیت در صدد تبیین آن است، تنها به  ...


817
29 ا کتبر 2018 ... خاشقچی در صدد افشای جزئیات استفاده عربستان از سلاح های شیمیایی در یمن ... اقدامات دیگر جهت اثبات دردسر ساز بودن این خبرنگار نیز وجود داشت.
Error
Whoops, looks like something went wrong.