شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
مولکول یا ملکول،یکی از کوچک‌ترین ذرات یک مادهٔ شیمیایی خالص است که ویژگی‌های آن ماده را دارد. یک مولکول از دو یا چند اتم تشکیل شده که با پیوند شیمیایی به هم ...


817
در فیزیک به ذرات کوچکتر از اتم ذره زیراتمی گفته می‌شود. این ذرات به دو دسته ذرات بنیادی و ذرات ترکیبی تقسیم می‌شود. فیزیک ذرات و فیزیک هسته‌ای بخشی از ...


817
ذره بنیادی (به انگلیسی: Fundamental particle) یا ذره ابتدایی (به انگلیسی: Elementary particle) ذره‌ای است که ساختار داخلی آن پیش‌ساختاری نداشته باشد (یا هنوز ...


817
یک مولکول مزونی مجموعه‌ای از دو یا چند مزون است که با نیروی هسته‌ای قوی به هم پیوند دارند. ... ( به جز اتم هیدروژن ) را تشکیل می‌دهند ٬ این ذرات هنوز به‌طور قطعی مشاهد نشده‌اند .


817
آمار ذرات[نمایش]. تئوری چرخش-آمار · ذرات یکسان · ماکسول ... حرکت مولکولی از موضوعات مورد بحث در تئوری سینتیک مولکولی است. زمانی که دما یا فشار سیستم تغییر ...


817
الکترونها، پروتونها و نوترونها ذرات تشکیل دهندهٔ اتم هستند. الیته یون ... در هر مولکول از یک ماده مرکب معین، همواره نوع و تعداد نسبی اتم‌های سازنده ی آن یکسان است.


817
مول یکی از واحدهای شمارشی است. یک مول، مقداری از هر ماده است که تعداد ذرات بنیادی آن ( مولکول یا اتم) برابر با تعداد اتم‌های موجود در ۱۲ گرم از کربن-۱۲ است. این تعداد، عدد ...


817
نیروهای بین مولکولی به نیروهای جاذبه و دافعه‌ای گفته می‌شود که بین ذرات همجوار (اتم، مولکول یا یون) عمل می‌کنند. این نیرو نسبت به نیروهای درون ذره‌ای، نیرویی که یک ...


817
10 دسامبر 2009 ... مولکول، کوچک‌ترین ذره یک ماده شیمیایی خالص است که ویژگی‌های آن ماده را دارد. یک مولکول از دو یا چند اتم تشکیل شده که با پیوند شیمیایی به هم ...


817
3 ژانويه 2016 ... به هرکدام از این ذرات مولکول شکر گفته می شود. در واقع مولکول کوچک ترین ذره ی یک ماده است، مولکول هر ماده، با مولکول ماده های دیگر متفاوت است، به ...