شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
سرطان معده (به انگلیسی: gastric cancer) به زمانی گفته می‌شود که سلول‌های سرطان ... این نوع از سرطان ممکن است گسترش یابد و از معده به دیگر اعضای بدن، به خصوص ...


817
21 مارس 2003 ... 223. ﺑﺮآورد. ﺑﻘﺎي. ﺑﻌﺪ. از. ﻋﻮد. ﺑﻴﻤﺎران. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ. ﺳﺮﻃﺎن. ﻣﻌﺪه. و. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ... .45) 4/48. درﺻﺪ. ) ﺑﻴﻤﺎر. ﺗﺎ. ﭘﺎﻳـﺎن. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻓـﻮت. ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. زﻣﺎن. ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﺗﺎ. ﻋﻮد.


817
1 مارس 2015 ... سرطان معده( Gastric or Stomach) تمایل به انتشار محلی وداخل شکم دارد. .... برای مثال، اگر سرطان به کبد انتشار یابد و فقط 3یا 4 تومور وجود دارد ...


817
18 ژانويه 2016 ... وی در مورد علائم سرطان معده گفت: علائم سرطان معده شامل احساس خستگی، نفخ، سوهاضمه، احساس پری ... آدنو کارسینوما شایع ترین نوع کانسر یا سرطان معده است. .... 4. پاسخ. حتما مشکل سرطان معده در کشور ما بخاطر احمدی نژاده !!!!!!!!! نظر شما.


817
18 جولای 2017 ... درمان سرطان معده به عوامل مختلفی از جمله شدت سرطان و میزان گسترش آن و سلامت عمومی بیمار بستگی دارد. درمان سرطان معده شامل موارد زیر است: جراحی ...


817
30 آگوست 2017 ... سازمان دارو و غذا آمریکا برای نخستین‌بار به یک مدل درمانی جدید مبارزه با سرطان مجوز داده است؛ در این روش جدید متخصصان با بازطراحی سیستم دفاعی ...


817
زمينه و هدف: سرطان معده همانند تمام سرطان هاي ديگر بر اثر رشد خارج از كنترل بافت هاي سرطاني به وجود مي آيد و با وجود اينکه روش هاي مختلف درماني از قبيل جراحي، ...


817
24 آگوست 2015 ... براي مثال اگر سرطان معده به کبد منتقل شود، سلول‌هاي سرطاني کبد همان ... سرطان معده از بيمار به ديگران قابل انتقال نيست. 4. • کشيدن سيگار: احتمال ...


817
گزارشهای مختلف نشان داده است که سرطان معده در ایران وفور بالایی دارد، و در مردان در مرتبه دوم و در کل در رتبه چهارم قرار دارد . این مطالعه با هدف تعیین . ... 2005; 3 (4) :1-2


817
17 آگوست 2010 ... درﻣـﺎن اﺻـﻠﻲ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز رادﻳـﻮﺗﺮاﭘﻲ و. ﺷﻴﻤﻲ ... .4/ 34. درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓـﻮت ﺷـﺪﻧﺪ . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن ﭘﻴﮕﻴـﺮي در اﻳـﻦ.