شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
گذردهی نسبی برخی مواد در دمای اتاق در بسامد۱ کیلوهرتز (متناظر به طول موج ۳۰۰ ... نسبی برای میدان با بسامد صفر، گذردهی نسبی استاتیک یا ثابت دی‌الکتریک نام  ...


817
دی‌الکتریک یک عایق الکتریکی است که با اعمال میدان الکتریکی، می‌تواند قطبی شود. ... هنگامی که یک جسم دی الکتریک در یک میدان الکتریکی خارجی قرار می‌گیرد،  ...


817
گذردهی یکی از مهمترین ویژگی‌های دی‌الکتریک‌ها و بیانگر توانایی دی‌الکتریک در ... ثابت گذردهی برای هر ماده‌ای متفاوت است اما برای بسیاری از مواد خطی مقداری بین ۱ ...


817
مختلف قطبش به ميدان الكتريكی اعمالی پاسخ می دهد. با ايجاد. دوقطبی های ... دی الكتريك است كه ضريب اتالف نيز ناميده می شود و مفاهيمی. مشابه خواص ديناميكی- ... مورد استفاده در SiO2 مواد با ثابت دی الكتريك زياد در مقايسه با. نيمه رساناها، از ثابت دی ...


817
15 آوريل 2018 ... مواد دی‌الکتریک به موادی گفته می‌شود که در یک مدار الکتریکی در برابر ... بررسی سازوکارهای مختلف در قطبش رفتار کیفی مواد را معین می کند.


817
ارائه یک روش کاربردی و دقیق دراندازه گیری ثابت دی الکتریک مختلط مواد ... اندازه گیری های عملی با محاسبات تئوری درچندین نمونه از مواد مختلف مقایسه شده و نتایج آن  ...


817
ارائه یک روش کاربردی و دقیق دراندازه گیری ثابت دی الکتریک مختلط مواد ... اندازه گیری های عملی با محاسبات تئوری درچندین نمونه از مواد مختلف مقایسه شده و نتایج آن  ...


817
12 جولای 2011 ... مواد غير رسانا مانند هوا، شيشه، كاغذ يا چوب به عنوان مواد دي الكتريك شناخته ... خازن با دي الكتريك پر مي‌شود، ظرفيت خازن با ضريب k افزايش مي‌يابد.


817
گفتیم که از نظر الکتریکی مواد مختلف به دو دسته عایق و رسانا تقسیم می‌شوند، اما ... مواد عایق روی هم رفته از لحاظ الکتریکی خنثی هستند، اما هرگاه ماده دی الکتریک ...


817
دي الكتريك (مسابقه‌ي شماره‌ي 47)مسابقه فيزيك. ضريب گذرهي آب...سؤال همراه با جواب. دي الكتريك ... رابطه‌ي بين «گذردهي» مواد و «پتانسيل الكتريكي» در خازن‌ها ... می خواستم یه توضیح کامل درباره ضریب گذردهی مواد مختلف و اپسیلون صفر داشته باشم.