شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
26 سپتامبر 2016 ... سمبل ماه فروردین حیوان قوچ است و عنصر وجودشان آتش . همچنین رز سرخ ، گل محبوبشان است و روز سه شنبه روز مبارکشان . متولدین ماه فروردین معروف ...


817
سمبل: The Ram; المنت: آتش; گروه: Emotional; قطب: Positive; سیاره: مارس; مشخصه مورب: Cardinal; قانون خانه: First; رنگ: قرمز; سنگ شانس: الماس; نشانه مقابل: Libra ...


817
نمادهای ماه تولد: (فروردین) متولد : نوزاد طبیعت سمبل : قوچ شعار : من هستم ستاره حاکم : مارس (مریخ) عنصر وجود : آتش شخصیت : کاردینال فلز وجود : آهن سنگ خوش یمن ...


817
نمادهای ماه متولدین فروردین : متولد : نوزاد طبیعت سمبل : قوچ شعار : من هستم ستاره حاکم : مارس (مریخ) عنصر وجود : آتش شخصیت : کاردینال فلز وجود : آهن سنگ خوش یمن ...


817
26 فوریه 2013 ... خصوصیات ماه فروردین. تركي استانبولي :برج قوچ تركي آذربايجان :آغلار_گولر رومي :آريئس بارزترين خصوصيات :جسارت گروه :آتش روز شانس :سه ...


817
1- فروردین - سمبل: قوچ - عنصر: آتش - سیاره: مریخ - عضو آسیب پذیر: سر - روز اقبال: سه شنبه - سنگ خوش یمن: الماس - رنگ: قرمز فروردینی ها در پی عشق آتشین و پر ...


817
ماه‌ فروردین‌ که‌ اولین‌ ماه‌ از شروع‌ سال‌ محسوب‌ می‌شود، در حقیقت‌ زمان‌ پیدایش‌هر شروع‌ تازه‌ است‌. قوچ‌ جوان‌، ماجراجو، بلند پرواز، تابع‌ امیال‌ آنی‌، پرحرارت‌ وسرشار از انرژیست‌.


817
5 ژوئن 2012 ... فالخند متولدین ماه فروردین علامت طالع‌بینی شما قوچ است اما قوچها فقط از حیث نربودن با مردهای فروردینی اشتراك دارند. فلزشما آهن است و شاید به همین ...


817
فروردین: برج حمل: بر طبق جدول برج حمل (نماد قوچ- ماه فروردین) اگر اشعه های خورشید در خانه پنجم قرار می گیرد. به عبارتی بر روی مریخ واقع می شود.


817
میانه برج حمل قوسی سی درجه از دایرةالبروج، متوسط خط سیر خورشید در فروردین ماه به مدت ۳۰روز و ۱۰ساعت و ۵۸دقیقه (۳۰٫۴۵۷روز) و نام ... کلمهٔ حمل به معنی قوچ یا بره است.