شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
... توجه مهم: طبق ضوابط و مقررات مهمترین شرط صدور مجوز، داشتن سوابق موثر فرهنگی و هنری و مدرک تحصیلی در حوزه فرهنگ و هنر می باشد. بنابر این پس از ثبت نام با ...


817
تاسیس موسسات چند منظوره فرهنگی هنری - 4.6 از 5 بر اساس 10 رای ... و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر ...


817
میز خدمت(راهنمای مراجعان) » راهنمای صدور مجوز ها » موسسه فرهنگی هنری چند منظوره ... نبوده و با افزایش کمی صدور مجوز فعالیت مؤسسات فرهنگی هنری تک و چندمنظوره گامی ...


817
سامانه اینترنتی صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری ... پیرو برگزاری همایش کارشناسان موسسات فرهنگی و هنری استانها در تاریخ ١ و ٢ خرداد ماه سال ١٣٩٦ و آموزشهای ارائه ...


817
می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر ..... ماده ٣: به منظور نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی و هنری ، کلیه موسسات ...


817
عبارت است از هر تشکیلاتی که به وسیله افراد واجد شرایط براساس قانون و با شخصیت حقوقی مشخص برای فعالیت در یک چند زمینه فرهنگی و هنری تاسیس می‌شود (که ...


817
صدور مجوز موسسه فرهنگی هنری چند منظوره ... به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی: ...


817
عنوان خدمات, مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره. آدرس وبگاه. نام دستگاه اجرایی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. نام دستگاه مادر, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


817
13 فوریه 2018 ... نحوه ثبت و دریافت مجوز موسسه فرهنگی هنری. مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، تشکیلاتی که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا ...


817
موسسات فرهنگی و هنری عبارت از تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای ... موسسات می بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.