شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
کای هرزه‌گرد بی سر و بی پا چه می‌کنی. ما میرویم تا که بدوزیم پاره‌ای. هر جا که میرسیم ، تو با ما چه می‌کنی. خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم. بنگر بروز تجربه تنها چه ...


817
پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات. شنیده‌اید میان دو قطره خون چه گذشت. گه مناظره، یک روز بر سر گذری. یکی بگفت به آن دیگری، تو خون ...


817
شاعر: پروین اعتصامی, شعر: مناظره, دفتر: دیوان اشعار (مثنویات و تمثیلات و مقطعات) , شنیده‌اید میان دو قطره خون چه گذشت گه مناظره، یک روز بر سر گذرییکی بگفت به ...


817
میوه ی ممنوع - مناظره ی لوبیا و نخود - شعر آغاز دفتر عشق است. ... پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات. نخودی گفت لوبیائی را. کز چه من گردم ...


817
30 ژوئن 2008 ... پروین اعتصامی (مثنویات و تمثیلات و مقطعات)/گفت سوزن با رفوگر ... در مشت تو بسکه خون میریزد از انگشت تو زینهمه نخهای کوتاه و بلندگه شدم ...


817
4 مه 2016 ... اشعار پروین دارایی زیبایی و جذابیت خاصی است که اغلب حالت مناظره را دارند و برخی پروین اعتصامی را با مناظره هایش می شناسند. در این مطلب به ارائه ...


817
پروين اعتصامي در 65 شعر ديوان خود از شيوه ي مناظره بهره جسته است. در عين. حال مناظره ي »مست و هشيار« از رساترين و شيواترين اين قطعات است. شاعر در. اين شعر، با ...


817
مناظره در لغت به معنی با هم نظر کردن، یعنی فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی است. ... از شاعران معاصری که به مناظره توجه داشته، می‌توان به پروین اعتصامی اشاره کرد.


817
پروین اعتصامی، از مشهورترین زنان شاعر ایران، در 25 اسفند 1285 در تبریز به ... دیوان پروین، 5606 بیت در قالب 209 قصیده و قطعه و غزل و مثنوی و پنج قطعه کوتاه دو سه ... ملک الشعرای بهار وی را زنده کننده مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر پروین را ...


817
16 مارس 2015 ... پروین اعتصامی از پایه‌گذاران سبک شعر مناظره‌ای است و در زمان حیاتش مجموعه‌ای از شعارهایش در قالب‌هایی مانند مناظره، مثنوی، قطعه و قصیده در قالب ...