شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
28 آوريل 2013 ... پرورش ماهی قزل آلا بروش مدار بسته .... 2- پرورش ماهیان گرم آبی : به ماهیانی که در مناطق نیمه گرم و گرمسیر زیست می کنند، ماهیان گرم آبی می گویند.


817
28 آوريل 2013 ... هدف از ارائه طرح توجیهی تولید و پرورش ماهی بروش مدار بسته بررسی امکان ... گروه از ماهیان در مزارع پرورشی طراحی شده با آب بندها، منابع طبیعی و نیمه ...


817
چه مجوزهایی برای احداث پرورش ماهی نیاز می باشد ؟ 1. .... مقدار دبی حداقل در استخر های دائمی 10 لیتر در ثانیه، در مزارع نیمه مدار بسته 5 لیتر در ثانیه و مزارع مدار بسته ...


817
3 نوامبر 2016 ... آکواراز تخصص ما ایجاد شرایط آبی ایده آل برای زیستگاه های مصنوعی آبزیان میباشد. شرکت آکواراز با بهره گیری از کادری بین المللی و با تجربه در ...


817
1- آماده سازی استخر های پرورش ماهیان خاویاری : پرورش این ماهیان در چهار سیستم تراکم : گسترده ، نیمه متراکم ، متراکم و فوق متراكم ( مدار بسته). قابل اجراست.


817
در مزارع پرورش ماهی کاهش کیفیت آب مصرفی مهمترین عامل محدود کننده تولید می باشد ، کیفیت و کمیت آب بطور مستقیم میزان تولید واحد های پرورش ماهی را کنترل می ...


817
بهترين نوع تصفیه آب پرورش ماهي ، تصفیه آب مدار بسته پرورش ماهي است . چنانچه قصد احداث استخر پرورش ماهي داريد ، بنا به آناليز آب ورودي تان ، نوع ماهي كه قصد ...


817
تصفیه مکانیکی آب خروجی حوضچه های ماهی و دیگر آبزیان تنها روش ممکن جهت جدا سازی ... طراحی،ساخت و اجرای سیستم های مداربسته و نیمه مداربسته پرورش آبزیان


817
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ...... 3.3 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﺰيﭘﺮوري ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ) (RAS ﻋﻤﺪﺗﺎُ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪‬ ...


817
در یک سیستم مداربسته که آب مورد استفاده ماهیان از نظر اکسیژن فقیر شده و مواد سمی و فضولات آن زیاد شده است، با حذف مواد معلق توسط میکروفیلتر و تبدیل آمونیوم ...