شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
ساحل عاج (فرانسه Côte d'Ivoire) کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن یاموسوکرو است؛ که البته قبلاً پایتخت آن شهر آبیجان بوده‌است. جمعیت این کشور حدود ۲۴ ...


817
کشور ساحل‌عاج با وسعت ۳۲۲٬۴۶۰ کیلومترمربع در ساحل شمالی خلیج گینه و اقیانوس اطلس واقع شده‌است. این کشور از غرب به کشورهای لیبریا و گینه، از شمال به ...


817
18 آوريل 2008 ... همشهری آنلاین: جمهوری ساحل عاج یکی از کشورهای غرب آفریقا است که درگیری‌های داخلی از سال ۲۰۰۲ آن را به دو نیمه تقسیم کرده است.


817
ساحل عاج کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن یاموسوکرو است؛ که البته قبلاً پایتخت آن شهر آبیجان بوده‌است.همسایگان این کشور عبارت‌اند از غنا در شرق، گینه و ...


817
این راهنمای مسافرت به کشور ساحل عاج است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست.اگر شهرها و دیگر  ...


817
5 دسامبر 2016 ... کشور ساحل عاج در غرب آفریقا قرار دارد که پایتخت آن یاموسوکرو است. البته قبلاً پایتخت ساحل عاج شهر آبیجان بوده‌ است. جمعیت این کشور حدود 24 ...


817
23 آگوست 2017 ... کشور ساحل عاج با وسعت ۳۲۲٬۴۶۰ کیلومتر مربع در ساحل شمالی خلیج گینه و اقیانوس اطلس واقع شده‌است. این کشور از غرب به کشورهای لیبریا و ...


817
18 آگوست 2018 ... ساحل عاج از کشورهای غربی در آفریقا است که "باموسوکرو" به عنوان پایتخت آن شناخته می شود و به دلیل صادرات عاج این کشور ساحل عاج نامیده شده ...


817
27 فوریه 2010 ... نمایشگاهی که به ابتکار سفیر ساحل عاج در تهران در آن کشور برگزار خواهد شد. مطابق معمول همیشه می روم سراغ اینترنت و انتظار دارم صدها و هزاران صفحه ...